Much, many, few, little, a lot of

Many, few դերանունները օգտագործում ենք հաշվելի գոյականների հետ, իսկ much և little դերանունները՝ անհաշվելի գոյականների հետ:

Many people were present there

Much money was stolen

Few  people were tired

Little time is left  for reading

 

Much, many դերանունների փոխարեն կարող ենք օգտագործել նաև  a lot (of), lots (of), ինչպես նաև a great deal (of), a great many և a large number (of) տարբերակները:

Այս դեպքում many-ն և much-ը օգտագործում ենք հարցական և  ժխտական նախադասություններում: Հարցական նախադասություններում կարող ենք օգտագործել նաև  a lot (of), a great deal (of) դերանունները:

 

A lot of time was wasted

He had a great deal of trouble

I have a large number of books

 

Բայց!

Do you know many people in London?

I did not have much money to give him.

 

Եթե few- ն և little-ը օգտագործում ենք անորոշ հոդի հետ, նրանք ձեռք են բերում նոր իմաստ.

A few- մի քանի

A little- մի քիչ

I have a few friends

He knows a little of everything

 

Many, much, few, little  դերանուններն ունեն համեմատության աստիճաններ.

Many—more—most_ շատ—ավելի շատ— ամենաշատ

Much—more—most_շատ—ավելի շատ— ամենաշատ

few—fewer—fewest_ քիչ—ավելի քիչ—ամենաքիչ

little—less—least _ քիչ—ավելի քիչ—ամենաքիչ

 

 

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Դերանուն/The Pronoun-ում և պիտակվել , , , , , , , , , ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s