Any, anyone, anybody, anything

Այսօր խոսելու ենք any անորոշ դերանվան մասին:

1.Any— օգտագործում ենք some դերանվան փոխարեն, երբ նախադասությունը հարցական է կամ  ժխտական: Այն հայերեն չի թարգմանվում

Have you got any money?

Փող ունե՞ս

2.Any դերանունը օգտագործում ենք նաև պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություններում և անհամոզվածություն րատահայտող նախադասություներում

Come and see me if you have any time

Այցելիր ինձ, եթե ժամանակ ունենաս:

3.If շաղկապից հետո պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություններում կարող ենք օգտագործել նաև some դերանունը:

If you want some/any help, let me know.

Եթե օգնության կարիք ունենաս, ասա:

4.Նյութ ցույց տվող գոյականների հետ any դերանունը չի թարգմանվում հայերեն:

We haven’t any tea

Թեյ չունենք

5.Եթե  any- ն օգտագործում ենք հաստատական նախադասության մեջ, այն ստանում է «ցանկացած» իմաստը:

Come any day you like

Եկեք, երբ ցանկանաք(ցանկացած օր)

6.Any-ից ածանցված anybody, anyone(որևէ մեկը, ցանկացած մարդ) anything( որևէ բան, ցանկացած բան) դերանուններն արտահայտում են եզակի թիվ և գործածվում են այն տիպի նախադասություններում, որոնցում գործածվում է any դերանունը:

Is there anyone at home?

Տանը որևէ մեկը կա՞

 

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Դերանուն/The Pronoun-ում և պիտակվել , , , , , ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s