Must բայի կրառությունը

Must  բայն ունի մեկ ձև:

Ժխտական ձևն է must not:Կրճատ ժխտական ձևն է mustn’t:Անցյալ ժամանակում must ձևին փոխարինում է to have to  եղանակավորող բայի անցյալ ժամանակաձևը` had to, ապառնի ժամանակում` նույն բայի shall/will have to  և will have to ձևերը.

I must leave at once

Ես պետք է գնամ անմիջապես

Ժամանակների համաձայնեցումը չի կիրառվում must բայի դեպքում.

Must բայն արտահայտում է.

1.Պարտականություն կամ անհրաժեշտություն(խոսողի տեսանկյունից)

You must do as you’re told

Պետք է անեք ինչպես ձեզ ասում են:

Անհրաժեշտության բացակայության դեպքում գործածվում է need not  ձևը.

Must I do that? Yes you must. No, you needn’t

2.Արգելում,արգելք

You mustn’t do that

Չպետք է անեք դա:

3.Ընդգծված խորհուրդ.

You must not tell anyone

Չպետք է ասես ոչ ոքի

4.Ենթադրություն, որ մոտ է հավանականության.

You must be joking!

Դուք հավանաբար կատակում եք(հնարավոր չէ, որ դա լուրջ լինի)

Եթե խոսքն անցյալ գործողության մասին է, must բայից հետո գործածվում է պերֆեկտային ինֆինիտիվ.

You must have known what he wanted.

Դուք հավանաբար գիտեյիք,թե նա ինչ է ցանկանում:

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes-ում և պիտակվել ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s