To be to

To be to  եղանակավորող բայը գործածվում է ներկա և անցյալ ժամանակներում.

I am to go there at 5

Ես պիտի գնամ այնտեղ ժամը 5-ին

I was to see him this morning                        

Ես պիտի տեսնեի նրան այս առավոտ

To be to բայն արտահայտում է.

1.Նախատեսված կամ փոխադարձ համաձայնությունից բխող անհրաժեշտություն.

I am to be there at 5 sharp

Ես պիտի այնտեղ լինեմ ուղիղ ժամը 5-ին

Երբ նախատեսված գործողությունը չի կատարվել, to be բային հաջորդում է պերֆեկտային ինֆինիտիվ.

He was to have gone

Նա պիտի գնար(բայց մնաց):

Երբ անցյալ ժամանակով դրված to be բային հաջորդում է ոչ պերֆեկտային ինֆինիտիվ, պարզ չէ` գործողությունը կատարվել է, թե ոչ.

He was to go

Նա պիտի գնար(պար չէ`գնաց,թե ոչ)

2.Հրաման և կարգադրություն.

He is to stay here till we return

Նա պետք է մնա այստեղ, մինչև մեր վերադարձը:

3.Հնարավորություն.

Այս իմաստով to be to  բայը համարժեք է  can և may բայերին:To be to բային հաջորդում է  կրավորական ինֆինիտիվ.

Where is he to be found?

Որտե՞ղ կարելի է նրան գտնել

4.Վիճակվածություն

He was never to see his native city again

Նրան վիճակված չէր նորից տեսնել իր հարազատ քաղաքը:

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes-ում և պիտակվել , , ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s