Can

Եկեք ծանոթանանք can բային:Այս բայը մեծ կիրառություն ունի անգլերենում:

Ունի երկու ձև` can(ներկա) և could(անցյալ): Կրճատ ժխտական ձևերն են` can’t  և couldn’t : Ժամանակների համաձայնեցման դեպքում գործածվում է could ձևը.

He can help me.

Նա կարող է օգնել ինձ.

He said he could help me.

Հիմա տեսնեք, թե այս բայն ինչ կարևորություն ունի.

Can բայն արտահայտում է.

  1. Ֆիզիկական կամ մտավոր կարողություն.

I can lift this box.

I can speak Russian.

Միևնույն իմաստն ունեցող to be able to արտահայտությունը գործածվում է can բայի պակաս ձևերի փոխարեն.

The baby will be able to walk in a few weeks.

Երեխան մի քանի շաբաթից կսկսի(կկարողանա) քայլել:

Since his accident he hasn’t been able to leave the house.

Վթարի օրից նա ի վիճակի չէ դուրս գալ տնից:

2.Հանգամանքներից բխող հնարավորություն.

I could not go to the theatre yesterday because I was busy.

You can sky on the hills (there is enough snow).

You can take the book.

3.Իրավունքից բխող հնարավորություն.

You cannot park here .

Դուք չեք կարող կայանել այստեղ:

You can stay here.

Դու կարող ես այստեղ մնալ:

You will be allowed to stay here

Ձեզ թույլ կտան մնալ այստեղ

4. Անհավատալիություն,կասկած,զարմանք.

It cannot be true.

Դա չի կարող ճիշտ լինել:

Անցյալ գործողություն արտահայտելու համար can ձևին  հաջորդում է պերֆեկտային ինֆինիտիվ

He cannot have said it

Նա չէր կարող ասել դա(հնարավոր չէ, որ ասեր դա)

Նա չի կարող դա ասած լինել

5. Թույլտվություն ստանալու խնդրանք:

Գործածվում են can կամ could ձևերը:Could ձևն ավելի պաշտոնական է.

Can(caould) I park here

Կարո՞ղ եմ ավտոմեքենաս այստեղ կանգնեցնել:

Could ձևը ցույց է տալիս, որ անցյալին վերաբերող գործողությունը տեղի չի ունեցել.

You could have told me about it long ago

Դուք վաղուց կարող էիք ասել ինձ դրա մասին(սակայն չեք ասել)

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes-ում և պիտակվել ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s